You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML ارائه روش رده‌بندی تک‌رده‌ای برای شناسایی متون پژوهشی حوزه محیط‌زیست ایران با استفاده از ماشین بردار پشتیبان(97/10/23)
محمد ربیعی، سیدمهدی حسینی مطلق ، بهروز مینایی بیدگلی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدیریت فراداده‌های بافت سازمانی: مطالعه موردی طراحی و تدوین فرانمای ثبت فراداده مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(97/10/17)
ناهید گویلی کیلانه، سیدمهدی طاهری ، مریم شکفته، مریم کازرانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی موانع بکارگیری اینترنت اشیا در کتابخانه‌های ایران بر اساس یک رویکرد ترکیبی(97/10/17)
سیدمحمد زرگر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کشف الگوی دسترسی کاربران و تحلیل تراکنش‌های امانت منابع اطلاعاتی با استفاده از تکنیک قوانین انجمنی در داده‌کاوی (مطالعه موردی: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان)(97/10/10)
نسیم انصاری، حسین وکیلی مفرد ، محرم منصوری زاده، محمدرضا امیری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر نگرش‌های فرهنگی دانشجویان کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر قضاوت ربط: بر اساس شاخص‌های نگرش فرهنگی هافستد(97/10/10)
فائزه فرهودی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه علم سنجی حوزه موضوعی نظریه های اطلاعات در پایگاه وب آو ساینس (1983-2017)(97/10/05)
مهدیه خزانه ها ، غلامرضا حیدری، اسماعیل مصطفوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدل کسب‌وکار فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتال: موردکاوی طرح‌های ملی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی(97/09/28)
بهروز رسولی ، مهدی علیپور حافظی، سام سلیمانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیما دات اُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی وب(97/09/28)
مرتضی محمدی استانی، مظفر چشمه سهرابی ، احمد شعبانی، عاصفه عاصمی، سیدمهدی طاهری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ترسیم ساختار فکری حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران بر اساس تحلیل هم رخدادی واژگان(97/09/27)
فرامرز سهیلی ، علی اکبر خاصه، پریوش کرانیان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارائه مدلی برای پیش‌بینی هزینه‌های توسعۀ نرم‌افزار با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم(97/09/20)
محبوبه ریواده، آمنه خدیور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مدل مفهومی باورپذیری اطلاعات وب: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری(97/09/20)
حمید کشاورز ، فاطمه فهیم نیا، علیرضا نوروزی، محمدرضا اسمعیلی گیوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML روند رشد رویکرد تحلیل چهریزه‌ای در سازماندهی دانش: مروری صد ساله(97/08/29)
عبدالحسین فرج پهلو ، فریده عصاره، سید مصطفی فخر احمد، لیلا دهقانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فناوری اطلاعات سلامت، آینده‌نگاری و تصمیم‌گیری راهبردی برای ایران: مطالعه کیفی(97/08/28)
مرتضی همت، هاله آیت اللهی ، محمدرضا ملکی، فاطمه ثقفی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی عوامل ساختاری برای تحقق حکمرانی دانش با ترکیب روش فراترکیب و دلفی(97/07/24)
مهدی شامی زنجانی، نرگس فرزانه کندری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML همانندجویی در متون فارسی بازنویسی شده با استفاده از روش‌های معنایی و احتمالاتی(97/07/24)
نصراله پاک‌نیت ، آزاده محبی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کیفیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران از نظر شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش(سئو)(97/07/08)
عادله اسعدی شالی ، جواد عباس پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدیریت ادواری های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده ای متس (97/06/04)
لیلی سیفی ، نشمیل احمدزاده، محمد جواد هاشم زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مرور نظام مند پژوهش های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون(97/06/04)
وحید دلاوری، شعبان الهی ، علیرضا حسن زاده، محمد کاظم اکبری فتیدهی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند(97/05/02)
امید علی پور ، شیما مرادی، سعید غفاری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(97/05/01)
مینا رنجبر فرد ، عطیه قلمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقدمه ای بر معیارهای انتخاب دانش‌های پیشران(97/05/01)
اسرین رحمانی، سید محمد باقر نجفی ، محمد شریف کریمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به محتوا از منظرمشخصه‌های تصویر(97/05/01)
فاطمه تقی پناهی، محسن نوکاریزی، محمد حسین دیانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران(97/04/27)
مهناز شمسی، حمزه علی نورمحمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تدوین نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی(97/04/13)
مهدیه سادات خشوعی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML به‌کارگیری استانداردها مورد مطالعه: کتابخانه های دیجیتالی ایران(97/03/01)
یعقوب نوروزی ، نیره جعفری فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تبیین روش‌شناختی و تعیین سهم رشته‌های موضوعی مؤثر در شکل‌گیری پایان‌نامه‌های حوزه رابط کاربر در ایران(97/02/29)
محمد زره ساز
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقش رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهش‌ها(مطالعه موردی: حوزه علم سنجی)(97/02/25)
مهری صدیقی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل و ارزشیابی مدل‌های اکوسیستم داده حکومتی باز(97/02/17)
مهدی ثنایی، محمد سعید تسلیمی، محمد عبدالحسین زاده ، محمدحسین خانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان(97/02/16)
گلناز اژدری، محمد لگزیان ، علی شیرازی، مرجان فیاضی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اَبَر مجلات دسترسی آزاد: مطالعه موردی ویژگی ها و عملکرد هشت اَبَر مجله بین المللی(97/02/16)
محمدامین عرفان منش ، زهره مقیسه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML خوشه‌بندی مقالات علمی بر پایه الگوریتم k_means مطالعه موردی: پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)(97/02/04)
عادل سلیمانی نژاد ، مژده سلاجقه، الهام طیبی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مصورسازی در فرآیند بازیابی اطلاعات پایان نامه ها در کتابخانه های دانشگاهی: یک الگوی پیشنهادی(97/02/04)
سمیه محمدزاد ، مریم محمدزاد، محمدحسین بیگلو
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فرصت‌های مدیریت داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار(97/02/03)
مژده درمنده، علیرضا نوروزی ، محمدرضا اسمعیلی گیوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML عوامل موثر بر توسعه و مدیریت شهر هوشمند با استفاده از یک رویکرد ترکیبی از فناوری‌های داده‌های بزرگ و اینترنت اشیاء و رایانش ابری(97/02/03)
قدسیه فهم فام، حجت اله حمیدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه(96/12/28)
جواد تقی زاده نایینی، فاطمه فهیم نیا ، نادر نقشینه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML سنجه های مرکزیت در شبکه‌های هم‌نویسندگی: هم‌افزایی یا هم‌زدایی در عملکرد پژوهشی پژوهشگران(96/12/28)
اورانوس تاج الدینی، فرامرز سهیلی، علی سادات موسوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پیکره-بنیاد هم‌نگاره‌های اسمی و صفتی فارسی جهت کمک به برچسب‌گذاری صحیح اجزای کلام(96/12/20)
الهام علایی ابوذر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات: تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی(96/10/27)
منصور شیدایی، سیروس علیدوستی ، مرتضی نبی میبدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (96/08/14)
رویا پورنقی ، اکرم السادات حجازی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران(96/07/29)
رضا رجبعلی بگلو ، رحمت الله فتاحی، مهری پریرخ
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی سامانه اطلاعاتی هوشمند براساس ویژگی‌های شناختی کاربر (مطالعه موردی: محیط یادگیری الکترونیکی)(96/07/02)
سمیه فتاحی ، منوچهر مرادی سبزوار
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ویژگی‌های معنایی و هستی‌شناسانه نظام‌های بازیابی اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه و هستی‌شناسی(96/04/31)
المیرا کریمی ، محمود بابایی، ملوک السادات حسینی بهشتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML از رفتار اطلاع‌یابی تا رفتار دانش‌یابی: واکاوی سیر تحول مفهومی و نظری(96/03/06)
علی اکبری، طاهره ریگی ، رحمت الله فتاحی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb