You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML دروازه اطلاعات علمی،‌پژوهشی، و فناورانه ایران: خدمتی نوین برای پژوهشگران ایرانی
رویا پورنقی ، بهروز رسولی، سیروس علیدوستی
چکیده  
XML شناسایی عوامل ساختاری برای تحقق حکمرانی دانش با ترکیب روش فراترکیب و دلفی(97/07/24)
مهدی شامی زنجانی، نرگس فرزانه کندری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML همانندجویی در متون فارسی بازنویسی شده با استفاده از روش‌های معنایی و احتمالاتی(97/07/24)
نصراله پاک‌نیت ، آزاده محبی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کیفیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران از نظر شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش(سئو)(97/07/08)
عادله اسعدی شالی ، جواد عباس پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدیریت ادواری های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده ای متس (97/06/04)
لیلی سیفی ، نشمیل احمدزاده، محمد جواد هاشم زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مرور نظام مند پژوهش های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون(97/06/04)
وحید دلاوری، شعبان الهی ، علیرضا حسن زاده، محمد کاظم اکبری فتیدهی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند(97/05/02)
امید علی پور ، شیما مرادی، سعید غفاری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(97/05/01)
مینا رنجبر فرد ، عطیه قلمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقدمه ای بر معیارهای انتخاب دانش‌های پیشران(97/05/01)
اسرین رحمانی، سید محمد باقر نجفی ، محمد شریف کریمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نسبت به محتوا از منظرمشخصه‌های تصویر(97/05/01)
فاطمه تقی پناهی، محسن نوکاریزی، محمد حسین دیانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران(97/04/27)
مهناز شمسی، حمزه علی نورمحمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تدوین نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی(97/04/13)
مهدیه سادات خشوعی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML به‌کارگیری استانداردها مورد مطالعه: کتابخانه های دیجیتالی ایران(97/03/01)
یعقوب نوروزی ، نیره جعفری فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تبیین روش‌شناختی و تعیین سهم رشته‌های موضوعی مؤثر در شکل‌گیری پایان‌نامه‌های حوزه رابط کاربر در ایران(97/02/29)
محمد زره ساز
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقش رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهش‌ها(مطالعه موردی: حوزه علم سنجی)(97/02/25)
مهری صدیقی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل و ارزشیابی مدل‌های اکوسیستم داده حکومتی باز(97/02/17)
مهدی ثنایی، محمد سعید تسلیمی، محمد عبدالحسین زاده ، محمدحسین خانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان(97/02/16)
گلناز اژدری، محمد لگزیان ، علی شیرازی، مرجان فیاضی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اَبَر مجلات دسترسی آزاد: مطالعه موردی ویژگی ها و عملکرد هشت اَبَر مجله بین المللی(97/02/16)
محمدامین عرفان منش ، زهره مقیسه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML عوامل اعتماد بین‌فردی موثر بر رفتار اشتراک دانش در جوامع مجازی(97/02/16)
فاطمه کیخا
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML خوشه‌بندی مقالات علمی بر پایه الگوریتم k_means مطالعه موردی: پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)(97/02/04)
عادل سلیمانی نژاد ، مژده سلاجقه، الهام طیبی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مصورسازی در فرآیند بازیابی اطلاعات پایان نامه ها در کتابخانه های دانشگاهی: یک الگوی پیشنهادی(97/02/04)
سمیه محمدزاد ، مریم محمدزاد، محمدحسین بیگلو
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فرصت‌های مدیریت داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار(97/02/03)
مژده درمنده، علیرضا نوروزی ، محمدرضا اسمعیلی گیوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML عوامل موثر بر توسعه و مدیریت شهر هوشمند با استفاده از یک رویکرد ترکیبی از فناوری‌های داده‌های بزرگ و اینترنت اشیاء و رایانش ابری(97/02/03)
قدسیه فهم فام، حجت اله حمیدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و تحلیل اولویت‌های پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته(96/12/28)
فرزانه قنادی نژاد ، غلامرضا حیدری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه(96/12/28)
جواد تقی زاده نایینی، فاطمه فهیم نیا ، نادر نقشینه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML سنجه های مرکزیت در شبکه‌های هم‌نویسندگی: هم‌افزایی یا هم‌زدایی در عملکرد پژوهشی پژوهشگران(96/12/28)
اورانوس تاج الدینی، فرامرز سهیلی، علی سادات موسوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نگاشت شبکه‌ی تداعی‌های برند نزد مراجعه‌کنندگان با استفاده از نقشه‌ی مفهومی برند (BCM) مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(96/12/28)
حمید کاظمی ، بهاره اصانلو، نسرین ابوئی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پیکره-بنیاد هم‌نگاره‌های اسمی و صفتی فارسی جهت کمک به برچسب‌گذاری صحیح اجزای کلام(96/12/20)
الهام علایی ابوذر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم(96/12/13)
الهه فیاض، سید حامد موسوی راد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقالات همایش‌ها، مقالات پر استناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی کشور (96/12/13)
محمدرضا قانع ، سمیرا کیومرثی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت(96/12/02)
سید امین حسینی سنو ، الهام مظاهری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری با تمرکز بر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت(مورد‌پژوهی: بانک‌های تجارت شهر شیراز)(96/11/29)
آریانا دبیری فرد، مینا اخباری آزاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رتبه بندی سیستم نرم افزار انباره داده در سامانه های مناقصه(96/11/11)
فاطمه افجه ای ، زهرا افجه ای
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات: تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی(96/10/27)
منصور شیدایی، سیروس علیدوستی ، مرتضی نبی میبدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه فرصتهای دگرسنجی و تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش(96/10/05)
هاجر ستوده ، معصومه روایی، مهدیه میرزابیگی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML فرا تحلیل پژوهش‌های حوزه علم‌سنجی بر اساس شیوع استفاده از پایگاه‌های اطلاعات علمی (موردمطالعه: پژوهش‌های داخلی)(96/10/04)
افشین موسوی چلک، محمد علایی آرانی، مریم سلامی، فرامرز سهیلی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه پردازش ابری(96/08/21)
هاجر جوانمرد، محسن محمدی ، فرهنگ پدیدران مقدم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (96/08/14)
رویا پورنقی ، اکرم السادات حجازی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML توسعه چارچوب رهنگاری جهت مدیریت دانش سازمانی : تحلیل محتوای کیفی(96/08/14)
صبا صارمی نیا، علیرضا حسن زاده ، شعبان الهی، غلامعلی منتظر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل توزیع و تمرکز کلیدواژه‌های پارساها: میزان تطابق با توصیفگرها، عنوان، و چکیده(96/07/29)
اشکان خطیر، سهیل گنجه فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزش‌آفرینی مشترک میان ذی‌نفعان (کاربران، کتابداران و طراحان) نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران(96/07/29)
رضا رجبعلی بگلو ، رحمت الله فتاحی، مهری پریرخ
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی سامانه اطلاعاتی هوشمند براساس ویژگی‌های شناختی کاربر (مطالعه موردی: محیط یادگیری الکترونیکی)(96/07/02)
سمیه فتاحی ، منوچهر مرادی سبزوار
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML سیستم شناسایی و طبقه‌بندی موجودیت‌های اسمی در متون زبان فارسی بر پایه شبکه عصبی(96/05/23)
مجتبی زالی ، محسن فیروزبخت
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ویژگی‌های معنایی و هستی‌شناسانه نظام‌های بازیابی اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه و هستی‌شناسی(96/04/31)
المیرا کریمی ، محمود بابایی، ملوک السادات حسینی بهشتی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML امانت الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران: چالش‌ها و راهکارها(96/04/04)
مهدی علیپور حافظی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و علوم قرآنی(96/03/24)
تورج حیدری ، ملوک السادات حسینی بهشتی، الهام بساطی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML روش ردیابی چشم در تعامل انسان رایانه، بررسی فرایند تعامل برپایه داده های حرکات چشم(96/03/07)
مهدی زاهدی نوقابی ، رحمت الله فتاحی، جواد صالحی فدردی، محسن نوکاریزی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML از رفتار اطلاع‌یابی تا رفتار دانش‌یابی: واکاوی سیر تحول مفهومی و نظری(96/03/06)
علی اکبری، طاهره ریگی ، رحمت الله فتاحی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb