پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- نمایه
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برای دریافت فایل نمایه مقالات اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل نمایه نویسندگان اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل عنوان مقالات اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.170.23.fa
برگشت به اصل مطلب