برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (30490 مشاهده)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995) (29926 مشاهده)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (28849 مشاهده)
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین (26213 مشاهده)
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379) (25947 مشاهده)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (25678 مشاهده)
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388 (25412 مشاهده)
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد (25380 مشاهده)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (25311 مشاهده)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 (23353 مشاهده)
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی (23305 مشاهده)
حق مؤلف در محیط دیجیتالی (23288 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی (22029 مشاهده)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (21228 مشاهده)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383) (21123 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (20801 مشاهده)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (20634 مشاهده)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (20322 مشاهده)
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک (20181 مشاهده)
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه (19852 مشاهده)
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران) (19713 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (19531 مشاهده)
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع (19464 مشاهده)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (19343 مشاهده)
وبلاگ: دریچه ای نو در دنیای کتابداری و اطلاع رسانی (19287 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (42547 دریافت)
آئین چکیده نویسی (26839 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26160 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (22081 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (19699 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (13977 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (13968 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (12017 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9432 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (8954 دریافت)
پردازش گروه اسمی (8298 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8296 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (8113 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (7844 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (7680 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (7646 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7316 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (7064 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (6791 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6328 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (6279 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (6223 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6146 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (5828 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (5818 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای پدیدآوران ( 43151 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 25394 بازدید)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 21572 بازدید)
شناسنامه ( 13880 بازدید)
اطلاعات تماس ( 13184 بازدید)
حقوق ( 11997 بازدید)
مسئولیت محتوا ( 11397 بازدید)
شیوه نامه ایران ( 10290 بازدید)
گاه شمار ( 6016 بازدید)
خوش آمدید ( 4402 بازدید)
صدای مشتری ( 1391 بازدید)
صدای مشتری ( 1384 بازدید)
test ( 1352 بازدید)
انتقاد و پیشنهاد ( 1349 بازدید)
صدای مشتری ( 1327 بازدید)
صدای مشتری ( 1292 بازدید)
تاریخچه عنوان ( 1127 بازدید)
تصویر جلد ( 626 بازدید)
گاه شمار ( 612 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق ( 831 ارسال)
مسئولیت محتوا ( 755 ارسال)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 615 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 614 ارسال)
خوش آمدید ( 606 ارسال)
راهنمای پدیدآوران ( 512 ارسال)
شناسنامه ( 497 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
انتقاد و پیشنهاد ( 30 ارسال)
test ( 30 ارسال)
اطلاعات تماس ( 10 ارسال)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 6 ارسال)
شیوه نامه ایران ( 6 ارسال)
شناسنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( 6 ارسال)
داوران همکار (به ترتیب حروف الفباء) ( 5 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شناسنامه نشریه ( 2615 چاپ)
حقوق ( 2574 چاپ)
مسئولیت محتوا ( 2318 چاپ)
شناسنامه ( 2018 چاپ)
راهنمای پدیدآوران ( 1891 چاپ)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 1592 چاپ)
خوش آمدید ( 1547 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1183 چاپ)
شیوه نامه ایران ( 676 چاپ)
صدای مشتری ( 576 چاپ)
test ( 535 چاپ)
صدای مشتری ( 514 چاپ)
انتقاد و پیشنهاد ( 512 چاپ)
صدای مشتری ( 509 چاپ)
صدای مشتری ( 440 چاپ)
گاه شمار ( 347 چاپ)
تصویر جلد ( 230 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 60 چاپ)
تاریخچه عنوان ( 51 چاپ)
    ... آمار بیشتر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb