برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (29696 مشاهده)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995) (29516 مشاهده)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (28222 مشاهده)
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین (25582 مشاهده)
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388 (25070 مشاهده)
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379) (24976 مشاهده)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (24904 مشاهده)
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد (24740 مشاهده)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (24611 مشاهده)
حق مؤلف در محیط دیجیتالی (22518 مشاهده)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 (22489 مشاهده)
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی (22463 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی (21137 مشاهده)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (20485 مشاهده)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383) (20378 مشاهده)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (19821 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (19779 مشاهده)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (19562 مشاهده)
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک (19550 مشاهده)
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه (18922 مشاهده)
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران) (18839 مشاهده)
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع (18689 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (18649 مشاهده)
وبلاگ: دریچه ای نو در دنیای کتابداری و اطلاع رسانی (18576 مشاهده)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (18527 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (41855 دریافت)
آئین چکیده نویسی (26326 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (25965 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (21596 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (19360 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (13775 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (13707 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (11883 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9328 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (8822 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8175 دریافت)
پردازش گروه اسمی (8172 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (7976 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (7719 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (7573 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (7423 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7185 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (6843 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (6674 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6219 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (6096 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6061 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (5921 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (5724 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (5610 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای پدیدآوران ( 41681 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 24429 بازدید)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 21572 بازدید)
شناسنامه ( 13711 بازدید)
اطلاعات تماس ( 12648 بازدید)
حقوق ( 11880 بازدید)
مسئولیت محتوا ( 11302 بازدید)
شیوه نامه ایران ( 9869 بازدید)
گاه شمار ( 5914 بازدید)
خوش آمدید ( 4393 بازدید)
صدای مشتری ( 1356 بازدید)
صدای مشتری ( 1339 بازدید)
انتقاد و پیشنهاد ( 1300 بازدید)
صدای مشتری ( 1293 بازدید)
test ( 1276 بازدید)
صدای مشتری ( 1259 بازدید)
تصویر جلد ( 577 بازدید)
تاریخچه عنوان ( 180 بازدید)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 95 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق ( 831 ارسال)
مسئولیت محتوا ( 755 ارسال)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 615 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 614 ارسال)
خوش آمدید ( 606 ارسال)
راهنمای پدیدآوران ( 512 ارسال)
شناسنامه ( 497 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
انتقاد و پیشنهاد ( 30 ارسال)
test ( 30 ارسال)
اطلاعات تماس ( 10 ارسال)
تفکیک فصلنامه ( 7 ارسال)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 6 ارسال)
شیوه نامه ایران ( 6 ارسال)
شناسنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( 6 ارسال)
داوران همکار (به ترتیب حروف الفباء) ( 5 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
حقوق ( 2549 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 2490 چاپ)
مسئولیت محتوا ( 2295 چاپ)
شناسنامه ( 1969 چاپ)
راهنمای پدیدآوران ( 1733 چاپ)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 1592 چاپ)
خوش آمدید ( 1544 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1161 چاپ)
شیوه نامه ایران ( 627 چاپ)
صدای مشتری ( 565 چاپ)
test ( 512 چاپ)
صدای مشتری ( 500 چاپ)
انتقاد و پیشنهاد ( 499 چاپ)
صدای مشتری ( 498 چاپ)
صدای مشتری ( 428 چاپ)
گاه شمار ( 331 چاپ)
تصویر جلد ( 229 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 26 چاپ)
کد موقت ( 20 چاپ)
    ... آمار بیشتر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb