برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (29973 مشاهده)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995) (29628 مشاهده)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (28407 مشاهده)
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین (25771 مشاهده)
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379) (25257 مشاهده)
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388 (25181 مشاهده)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (25123 مشاهده)
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد (24934 مشاهده)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (24830 مشاهده)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 (22747 مشاهده)
حق مؤلف در محیط دیجیتالی (22743 مشاهده)
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی (22738 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی (21383 مشاهده)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (20712 مشاهده)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383) (20584 مشاهده)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (20069 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (20063 مشاهده)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (19795 مشاهده)
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک (19743 مشاهده)
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه (19207 مشاهده)
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران) (19092 مشاهده)
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع (18911 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (18886 مشاهده)
وبلاگ: دریچه ای نو در دنیای کتابداری و اطلاع رسانی (18783 مشاهده)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (18774 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (42394 دریافت)
آئین چکیده نویسی (26354 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26004 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (21782 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (19441 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (13885 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (13861 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (11917 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9348 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (8848 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8213 دریافت)
پردازش گروه اسمی (8202 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (8009 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (7751 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (7615 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (7468 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7219 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (6900 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (6720 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6255 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (6143 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (6138 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6080 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (5750 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (5666 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای پدیدآوران ( 42091 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 24788 بازدید)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 21572 بازدید)
شناسنامه ( 13752 بازدید)
اطلاعات تماس ( 12800 بازدید)
حقوق ( 11911 بازدید)
مسئولیت محتوا ( 11329 بازدید)
شیوه نامه ایران ( 9980 بازدید)
گاه شمار ( 5937 بازدید)
خوش آمدید ( 4393 بازدید)
صدای مشتری ( 1367 بازدید)
صدای مشتری ( 1350 بازدید)
انتقاد و پیشنهاد ( 1312 بازدید)
صدای مشتری ( 1304 بازدید)
test ( 1295 بازدید)
صدای مشتری ( 1269 بازدید)
تصویر جلد ( 584 بازدید)
تاریخچه عنوان ( 412 بازدید)
گاه شمار ( 243 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق ( 831 ارسال)
مسئولیت محتوا ( 755 ارسال)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 615 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 614 ارسال)
خوش آمدید ( 606 ارسال)
راهنمای پدیدآوران ( 512 ارسال)
شناسنامه ( 497 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
انتقاد و پیشنهاد ( 30 ارسال)
test ( 30 ارسال)
اطلاعات تماس ( 10 ارسال)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 6 ارسال)
شیوه نامه ایران ( 6 ارسال)
شناسنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( 6 ارسال)
داوران همکار (به ترتیب حروف الفباء) ( 5 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
حقوق ( 2556 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 2537 چاپ)
مسئولیت محتوا ( 2300 چاپ)
شناسنامه ( 1972 چاپ)
راهنمای پدیدآوران ( 1783 چاپ)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 1592 چاپ)
خوش آمدید ( 1544 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1167 چاپ)
شیوه نامه ایران ( 636 چاپ)
صدای مشتری ( 568 چاپ)
test ( 518 چاپ)
صدای مشتری ( 504 چاپ)
انتقاد و پیشنهاد ( 502 چاپ)
صدای مشتری ( 501 چاپ)
صدای مشتری ( 431 چاپ)
گاه شمار ( 335 چاپ)
تصویر جلد ( 229 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 33 چاپ)
کد موقت ( 26 چاپ)
    ... آمار بیشتر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb