نویسنده = فریده عصاره
تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 191-210

10.35050/JIPM010.2013.008

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج‌پهلو