نویسنده = نورالله کرمی
وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 759-776

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نوراله کرمی؛ افروز زارعی


فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: مطالعه کتابسنجی

دوره 22، شماره 4، تیر 1386، صفحه 37-56

نورالله کرمی؛ رحیم علیجانی؛ مریم صالحی