نویسنده = امیرحسین عبدالمجید
همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 5-22

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ مینا افشار؛ صدیقه موسوی‌فر؛ فاطمه فرهادی


بررسی وضعیت خدمات امانت بین کتابخانه‌ای

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 125-149

مریم خسروی؛ امیرحسین عبدالمجید


تحلیل استنادی: تعاریف و کاربرد‌ها

دوره 22، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 73-88

امیرحسین عبدالمجید


مصاحبه مرجع پیوسته

دوره 21، شماره 4، تیر 1385، صفحه 121-137

امیرحسین عبدالمجید