نویسنده = نادر نقشینه
استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1669-1700

10.35050/JIPM010.2019.018

جواد تقی زاده نایینی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: رویکردهای ملی و بین‌المللی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1013-1040

10.35050/JIPM010.2018.039

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 843-874

10.35050/JIPM010.2017.040

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا


بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 631-645

10.35050/JIPM010.2015.026

افسون ثابت پور؛ غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ وفا قبادپور