نویسنده = سیروس علیدوستی
آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها سال تحصیلی 79-1378

دوره 17، شماره 1، مهر 1380، صفحه 41-63

حمیده بیرامی‌طارونی؛ سیروس علیدوستی


عضویت فراگیر کتابخانه ها

دوره 14، شماره 1، مهر 1377، صفحه 47-67

سیروس علیدوستی


طراحی فرآیند تولید پایگاههای اطلاعات علمی

دوره 12، شماره 1، مهر 1375، صفحه 33-47

سیروس علیدوستی


راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع

دوره 11، شماره 2، دی 1374، صفحه 3-11

سیروس علیدوستی