نویسنده = مهری پریرخ
چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه‌ای از یک مورد

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 785-822

10.35050/JIPM010.2015.033

مهری پریرخ؛ مهدی زاهدی نوقابی


واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 30، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 573-602

10.35050/JIPM010.2015.048

رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمود سالاری؛ محمد زره ساز؛ رضا رجبعلی بگلو؛ فاطمه پازوکی


شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 389-412

زهره عباسی؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی