نویسنده = علیرضا اسفندیاری مقدم
تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 35-59

10.35050/JIPM010.2013.002

حامد علیپورحافظی؛ عباس حری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی


وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 759-776

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نوراله کرمی؛ افروز زارعی


معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1320-1336

فرشید دانش؛ امیررضا اصنافی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم ریاضی پور؛ افروز زارعی


امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 265-287

علیرضا اسفندیاری‌مقدم؛ زهره بهاری‌موفق