نویسنده = فرشید دانش
تحلیلی بر مفاهیم پذیرش و اشاعه نوآوری جهت ارائه مدلی مفهومی برای پذیرش و اشاعه اطلاعات

دوره 28، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 569-582

فرشید دانش؛ ورا رشیدی؛ راضیه زاهدی؛ ناصر صادقیان


تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی

دوره 28، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 879-916

10.35050/JIPM010.2013.015

فرامرز سهیلی؛ راضیه زاهدی؛ مریم ملکی؛ فرشید دانش


وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 759-776

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نوراله کرمی؛ افروز زارعی


معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1320-1336

فرشید دانش؛ امیررضا اصنافی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم ریاضی پور؛ افروز زارعی


همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 5-22

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ مینا افشار؛ صدیقه موسوی‌فر؛ فاطمه فرهادی