نویسنده = محسن نوکاریزی
وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 521-536

محسن نوکاریزی؛ فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ مریم ریاضی پور؛ فائزه مصری نژاد


مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 373-392

محسن نوکاریزی؛ زهرا اسداللهی