نویسنده = فاطمه فهیم‌نیا
ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 135-169

10.52547/jipm.37.1.135

سمیه نعمتی لفمجانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم‌نیا


تجربه کاربر در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 501-532

10.35050/JIPM010.2020.009

فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 663-692

10.35050/JIPM010.2020.035

آمنه سلیمانی ده دیوان؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ عادل سلیمانی نژاد


طراحی چارچوب خودآموز آنلاین بازی‌وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 107-140

10.35050/JIPM010.2019.004

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ فخرالسادات میرحسینی؛ نادر نقشینه


استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1669-1700

10.35050/JIPM010.2019.018

جواد تقی زاده نایینی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


ارزیابی مدل مفهومی باورپذیری اطلاعات وب: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 993-1022

10.35050/JIPM010.2019.029

حمید کشاورز؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


کاربست مدل‌ بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1685-1714

10.35050/JIPM010.2018.030

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 581-604

10.35050/JIPM010.2017.054

الهام اسمعیل پونکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم نیا


بازیابی تخصص: مروری بر مبانی، روش‌ها و مدل‌ها

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 651-673

10.35050/JIPM010.2016.009

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه