نویسنده = عبدالرسول جوکار
استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن


شناخت عوامل مشوّق و بازدارنده تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی علمی پیوسته

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 967-988

10.35050/JIPM010.2018.037

سحر انبارکی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی