نویسنده = غلامرضا فدایی
بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 631-645

10.35050/JIPM010.2015.026

افسون ثابت پور؛ غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ وفا قبادپور


کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1009-1037

مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی؛ سیروس علیدوستی