نویسنده = عبدالحسین فرج‌پهلو
ارائه روشی نوین برای استخراج خودکار چهریزه‌ها در جستجوهای چهریزه‌ای (مورد مطالعه: حوزه زنان و زایمان)

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 807-838

10.35050/JIPM010.2022.788

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخراحمد؛ لیلا دهقانی


موتورهای کاوش وب، و نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای دسترس‌پذیر در محیط های اطلاعاتی پویا

دوره 27، شماره 4، مهر 1391، صفحه 907-920

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ سیدمهدی طاهری؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده