نویسنده = مهدی علیپور حافظی
ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 135-169

10.52547/jipm.37.1.135

سمیه نعمتی لفمجانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم‌نیا


ارائه الگوی مفهومی به کارگیری اینترنت اشیا در خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتال ایران

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 693-728

10.35050/JIPM010.2020.036

مسعود رزمی شندی؛ یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی


نمایه‌سازی ماشینی مدارک حوزه بازیابی اطلاعات با استفاده از متن‌کاوی در نرم‌افزار رپیدماینر

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2020.054

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظام‌های شناسگر دیجیتالی

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 201-232

10.35050/JIPM010.2019.007

حمید رضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1207-1230

10.35050/JIPM010.2018.049

حمید رضا خدمتگزار؛ پیام حنفی زاده؛ مهدی علیپور حافظی


ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 453-488

10.35050/JIPM010.2018.069

مهدی علیپور حافظی؛ هادی رمضانی؛ عصمت مومنی


ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فراداده نظام‌های شناسگر دیجیتالی

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 423-450

10.35050/JIPM010.2017.018

حمید رضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


مدیران در ایجاد کتابخانه دیجیتالی به دنبال چه اهدافی هستند؟

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 817-842

10.35050/JIPM010.2017.039

مریم یزدی پور؛ مهدی علیپور حافظی؛ داریوش مطلبی