نویسنده = شعبان الهی
اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1265-1298

10.35050/JIPM010.2019.038

وحید دلاوری؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد کاظم اکبری فتیدهی


توسعه چارچوب مفهومی جهت ره‌نگاری مدیریت دانش سازمانی؛ تحلیل محتوای کیفی

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 171-204

10.35050/JIPM010.2018.007

صبا صارمی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ غلامعلی منتظر


تدوین چارچوب خلق و اشاعه دانش برای مدیریت دانش در سازمان 2.0

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 407-430

10.35050/JIPM010.2016.040

شعبان الهی؛ سید محسن ناصری؛ علیرضا حسن زاده؛ عاطفه روحانی


مدلی برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 681-697

علیرضا حسن زاده؛ لیلا نامداریان؛ شعبان الهی