نویسنده = افشین موسوی چلک
طراحی هستی‌نگاری کودکان و نوجوانان به عنوان ابزاربازنمون دانش: با تکیه بر روش شناسی مهندسی مجدد(1402/09/12)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

آزیتا مالمیر؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فائزه دلقندی


ارزیابی پژوهش‌های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 25-50

10.35050/JIPM010.2016.018

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه