نویسنده = اورانوس تاج‌الدینی
ارزیابی دسترس‌پذیری استنادهای اینترنتی در چهار مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی: یک مطالعه تطبیقی

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 617-633

علی سادات‌موسوی؛ اورانوس تاج‌الدینی؛ هادی شریف‌مقدم