نویسنده = نادر نقشینه
پیکره متون زبان طبیعی: طراحی، ساخت و مدیریت(1402/09/11)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


تجربه کاربر در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 501-532

10.35050/JIPM010.2020.009

فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 663-692

10.35050/JIPM010.2020.035

آمنه سلیمانی ده دیوان؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ عادل سلیمانی نژاد


طراحی چارچوب خودآموز آنلاین بازی‌وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 107-140

10.35050/JIPM010.2019.004

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ فخرالسادات میرحسینی؛ نادر نقشینه


بازمفهوم‌سازی سواد اطلاعاتی برای تیم‌های طراحی نرم افزار کتابخانه

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1659-1684

10.35050/JIPM010.2018.029

فاطمه رنجبری؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


شناسایی و تحلیل عامل‌های مهم در برونداد علمی دانشگاه‌ها با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 5-24

10.35050/JIPM010.2016.017

سجاد محمدیان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه