نویسنده = مهدی زاهدی
تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 979-1010

10.35050/JIPM010.2022.285

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه‌ای از یک مورد

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 785-822

10.35050/JIPM010.2015.033

مهری پریرخ؛ مهدی زاهدی نوقابی