نویسنده = علیرضا حسن زاده
ارائه نقشه راه پژوهش مصنوعات فن آوری اطلاعات با رویکرد علم طراحی(1402/12/01)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

فاطمه آقاپور؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ ناصر شهسواری پور


تاکسونومی شناسایی مشتریان صنعت بانکی با بکارگیری یادگیری ماشین:مروری نظامند با رویکرد فراترکیب

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 394-429

10.22034/jipm.2023.704230

الهه باغانی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ علی رجب زاده قطری


اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1265-1298

10.35050/JIPM010.2019.038

وحید دلاوری؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد کاظم اکبری فتیدهی


مدلی برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 681-697

علیرضا حسن زاده؛ لیلا نامداریان؛ شعبان الهی