نویسنده = علیرضا حسن زاده
تاکسونومی شناسایی مشتریان صنعت بانکی با بکارگیری یادگیری ماشین:مروری نظامند با رویکرد فراترکیب(1402/01/22)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

الهه باغانی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ علی رجب زاده قطری


اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1265-1298

10.35050/JIPM010.2019.038

وحید دلاوری؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد کاظم اکبری فتیدهی


مدلی برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 681-697

علیرضا حسن زاده؛ لیلا نامداریان؛ شعبان الهی