نویسنده = سید رحمت الله فتاحی
تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 199-222

عبدالرسول خسروی؛ سید رحمت الله فتاحی


یادداشت سردبیر

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 1-4

رحمت الله فتاحی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ رحمت االه فتاحی