نویسنده = رحمت الله فتاحی
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 531-553

10.35050/JIPM010.2016.045

حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی


واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 30، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 573-602

10.35050/JIPM010.2015.048

رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمود سالاری؛ محمد زره ساز؛ رضا رجبعلی بگلو؛ فاطمه پازوکی


شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 389-412

زهره عباسی؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


یادداشت سردبیر

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 1-4

رحمت الله فتاحی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ رحمت االه فتاحی