نویسنده = ملوک السادات حسینی بهشتی
پیکره متون زبان طبیعی: طراحی، ساخت و مدیریت(1402/09/11)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


طراحی یک هستی‌شناسی برای ادبیات کودکان و نوجوانان بر مبنای اصطلاح‌نامۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصکا)(1402/06/07)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

شادی مشتاق؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


امکان سنجی توسعه هستی شناسی به روش نیمه خودکار مبتنی بر تحلیل بسامد واژگان: مطالعه موردی بیماری «گلوکوم»

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 131-155

10.22034/jipm.2023.698596

سمیه تمجید؛ فاطمه نوشین فرد؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی


ترسیم و تحلیل ساختار شبکه مفاهیم حوزه امنیت اطلاعات

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 473-495

10.52547/jipm.37.2.473

عادله آهنگر؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


طراحی سیستم یادگیری الکترونیک مبتنی بر هستی‌شناسی

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 271-294

10.35050/JIPM010.2020.021

مهدی رحمانی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


هستی‌شناسی‌‌ها و برچسب‌‌زنی اجتماعی: روابط و کاربردها

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 51-76

10.35050/JIPM010.2019.002

شیوا یاری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و اصطلاح‌نامه علوم قرآنی

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 429-454

10.35050/JIPM010.2018.016

تورج حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ الهام بساطی


طبقه‌بندی انواع دادگان مورد نیاز و روش‌های خطایابی و استانداردسازی متنی

دوره 32، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 1143-1170

10.35050/JIPM010.2017.028

ملوک‌السادات حسینی‌بهشتی؛ هادی عبدی قویدل