نویسنده = علی ولی نژادی
چالش‌های بازیابی معنایی تصاویر و کاربست نوین اصطلاحنامه‌ها

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 641-666

فرحناز صدوقی؛ علی ولی نژادی؛ حافظ محمد حسن زاده؛ حمید بورقی؛ پریسا پاسیار


تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل‌های آن (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 732-758

فرحناز صدوقی؛ علی ولی نژادی؛ حسین وکیلی مفرد؛ حافظ محمد حسن زاده؛ حمید بورقی