نویسنده = افسون ثابت پور
بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 631-645

10.35050/JIPM010.2015.026

افسون ثابت پور؛ غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ وفا قبادپور


ربط عینی و ربط ذهنی در نظام‌ های اطلاعاتی(تحلیلی بر ربط در بازیابی اطلاعات)

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 246-268

10.35050/JIPM010.2014.009

وفا قبادپور؛ غلامرضا فدایی؛ افسون ثابت‌پور