نویسنده = محمد زره ساز
بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 605-632

10.35050/JIPM010.2020.033

سید مهدی نارمنجی؛ نصرت ریاحی نیا؛ محسن نوکاریزی؛ محمد زره ساز


واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 30، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 573-602

10.35050/JIPM010.2015.048

رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمود سالاری؛ محمد زره ساز؛ رضا رجبعلی بگلو؛ فاطمه پازوکی