نویسنده = علی منصوری
سیاست‌ها و معیارهای ارزیابی بروندادهای علمی علوم انسانی از دیدگاه متخصصان: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات (1402/03/29)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


مقایسه عملکرد رویکردهای کشف و استخراج موضوعات کتاب‌های الکترونیکی

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1369-1393

10.22034/jipm.2023.698598

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ جسین کارشناس


شناسایی موضوعات داغ و روندها در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از تکنیک‌های متن-کاوی

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 35-62

10.35050/JIPM010.2022.028

الهه اخوان حریری؛ علی منصوری؛ حسین کارشناس نجف‌آبادی


بررسی توسعه و روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل موضوعی LDA

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 297-328

10.35050/JIPM010.2020.001

مریم باغ محمد؛ علی منصوری؛ مهرداد چشمه سهرابی