نویسنده = فریبرز درودی
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی پزشکی

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 193-220

10.35050/JIPM010.2022.019

آمنه سلیمانی؛ عادل سلیمانی نژاد؛ فریبرز درودی


بررسی راهبردهای حاکمیت داده برای ارائه خدمات اطلاعاتی مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1031-1048

10.52547/jipm.36.4.1031

فریبا جلیلی؛ فریبرز درودی؛ سید علی اکبر فامیل روحانی


بررسی شیوه‌های مدیریت و نیازمندی‌های داده‌های پژوهشی در پژوهشگران علم اطلاعات در ایران

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 329-358

10.35050/JIPM010.2020.002

عادل سلیمانی نژاد؛ فریبرز درودی؛ فرزانه جهانشاهی جواران


کاربردهای کتاب‌سنجی و تحلیل پیوند در محیط وب

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 549-567

فریبرز درودی