نویسنده = امیر ریسمانباف
تحلیل مفهوم «مدرک» از منظر سنت دکومانتاسیون و نئودکومانتاسیون

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 1-30

10.35050/JIPM010.2022.024

امیر ریسمان‌باف؛ اعظم صنعت‌جو؛ غلامرضا حیدری


علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 3-34

10.35050/JIPM010.2013.001

رحمت‌الله فتاحی؛ امیر ریسمانباف