نویسنده = محمد توکلی‌زاده راوری
مطالعه الگوهای برچسب‌گذاری کاربران به مقالات مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در شبکه‌های اجتماعی علمی

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 109-138

10.35050/JIPM010.2022.015

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ محمد توکلی زاده راوری


مطالعه نفوذ مقالات علمی در متون اجتماعی با تحلیل شباهت واژگانی و شاخص‌‌های دگرسنجی در قلمرو موضوعی تغییرات آب‌و‌هوا

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 63-94

10.35050/JIPM010.2020.014

فروغ رحیمی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ هاجر ستوده