نویسنده = محمد توکلی زاده راوری
روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع RFID

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 295-310

10.35050/JIPM010.2017.012

علی منصوری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زیبا طوسی


مدل اپیدمی یک مفهوم در رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع: مطالعه موردی اصطلاح RFID

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 75-91

10.35050/JIPM010.2016.020

محمد توکلی زاده راوری؛ علی منصوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زیبا طوسی


تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آو ساینس و مطالعه هم پوشانی موضوعی آن ها

دوره 30، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 997-1023

10.35050/JIPM010.2015.017

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ وجیهه ابراهیمی