نویسنده = هاجر ستوده
مطالعه‌ی رفتار اطلاع‌جویی کاربران از طریق ثبت امواج مغزی با کمک الکتروآنسفالوگرافی: یک مرور نظام‌مند

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 337-377

10.35050/JIPM010.2022.038

المیرا خانلرخانی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ مسعود فضیلت پور؛ محمد نامی


تأثیر کمبود و پراکندگی داده بر اثربخشی نتایج سامانه ژورنال‌یاب رایسست: مطالعه موردی حوزه فنی و مهندسی

دوره 37، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1293-1318

10.35050/JIPM010.2022.011

نرجس ورع؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ نیلوفر مظفری


تحلیل محتوا و تحلیل عقاید توییت‌ها درباره دسترسی آزاد و جنبه‌های مختلف آن

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 305-329

10.52547/jipm.37.1.305

زینب صابر؛ هاجر ستوده؛ زهرا یوسفی؛ فرشاد خونجوش؛ فرزین قنبری آلونی


استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن


مطالعه نفوذ مقالات علمی در متون اجتماعی با تحلیل شباهت واژگانی و شاخص‌‌های دگرسنجی در قلمرو موضوعی تغییرات آب‌و‌هوا

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 63-94

10.35050/JIPM010.2020.014

فروغ رحیمی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ هاجر ستوده


شناسایی چالش‌های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1065-1094

10.35050/JIPM010.2020.029

مهسا کاوه؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ امیرسعید مولودی


مقایسه فرصت‌های دگرسنجی و تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 113-138

10.35050/JIPM010.2018.005

هاجر ستوده؛ معصومه روایی؛ مهدیه میرزابیگی