نویسنده = مریم ناخدا
بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1715-1736

10.35050/JIPM010.2018.031

مریم قنواتی؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا؛ اشکان خطیر


بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 843-874

10.35050/JIPM010.2017.040

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا