نویسنده = مصطفی تمتاجی
چالش‌های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه‌های دولتی بهره‌بردار از رویکرد رایانش ابری

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 785-816

10.35050/JIPM010.2020.039

محمدرضا تقوا؛ کامران فیضی؛ سید غلامحسن طباطبایی؛ مصطفی تمتاجی