نویسنده = جواد عباس پور
استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن


ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 631-649

10.35050/JIPM010.2016.008

جواد عباس پور؛ مهدیه میرزابیگی؛ محمد امین زینلی