نویسنده = منصور شیدایی
چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی)

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 949-992

10.35050/JIPM010.2019.028

منصور شیدایی؛ سیروس علیدوستی؛ مرتضی نبی میبدی


آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در ایران

دوره 32، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 927-948

10.35050/JIPM010.2017.019

منصور شیدایی؛ علیرضا طالب‌پور؛ علی رضائیان