نویسنده = نادر نقشینه
بازیابی تخصص: مروری بر مبانی، روش‌ها و مدل‌ها

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 651-673

10.35050/JIPM010.2016.009

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 35-60

محمود خسروجردی؛ طاهره علومی؛ نادر نقشینه؛ نیکچهره محسنی