نویسنده = مرتضی محمدی استانی
تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیماداتاُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1767-1798

10.35050/JIPM010.2019.021

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری


روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها:مورد پژوهی حوزه علم‌سنجی

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1761-1788

10.35050/JIPM010.2018.033

مرتضی محمدی استانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی