نویسنده = مهدی زاهدی نوقابی
طراحی و توسعه درگاه جست‌وجوی یکپارچه مخازن سازمانی ایران

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 83-116

10.52547/jipm.37.1.83

بهاره پهلوان‌زاده؛ مهدی زاهدی نوقابی


روش ردیابی چشم در تعامل انسان-رایانه؛ بررسی فرایند تعامل بر پایه داده‌های حرکات چشم

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2018.013

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی