نویسنده = جلال‌الدین نصیری
استخراج هوشمند مرز فراداده و متن در پایان‌نامه‌های فارسی با رویکرد BA_SVM

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1159-1179

10.52547/jipm.36.4.1159

محدثه رهنما؛ سیدمحمدحسین هاشمی‌نژاد؛ جلال‌الدین نصیری


ارائه سیستم خلاصه‌ساز متون فارسی برمبنای ویژگی‌های زبان‌شناختی و رگرسیون

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1809-1828

10.35050/JIPM010.2018.035

محمود سلطانی؛ جلال الدین نصیری؛ احسان عسگریان