نویسنده = شیما مرادی
فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1077-1102

10.35050/JIPM010.2019.032

امید علی پور؛ شیما مرادی؛ سعید غفاری


مطالعه علم‌سنجیِ مقاله‌های سلب اعتبارشده ایرانی

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1789-1808

10.35050/JIPM010.2018.034

شیما مرادی؛ المیرا جنوی


فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 317-330

نادیا حاجی‌عزیزی؛ محدثه دخت‌عصمتی؛ شیما مرادی