نویسنده = مصطفی فخراحمد
تأثیر کمبود و پراکندگی داده بر اثربخشی نتایج سامانه ژورنال‌یاب رایسست: مطالعه موردی حوزه فنی و مهندسی

دوره 37، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1293-1318

10.35050/JIPM010.2022.011

نرجس ورع؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ نیلوفر مظفری


استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن