نویسنده = Shaban Elahi
ارائه نقشه راه پژوهش مصنوعات فن آوری اطلاعات با رویکرد علم طراحی(1402/12/01)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

فاطمه آقاپور؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ ناصر شهسواری پور


A Sociotechnical Transition to an Electric Autonomous Vehicle System

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 153-203

10.22034/jipm.2024.711529

Seyedamirreza Enjavi؛ Shaban Elahi؛ Ali Shayan؛ Seyedesmaeil Mousavi


تاکسونومی شناسایی مشتریان صنعت بانکی با بکارگیری یادگیری ماشین:مروری نظامند با رویکرد فراترکیب

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 394-429

10.22034/jipm.2023.704230

الهه باغانی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ علی رجب زاده قطری