نویسنده = محدثه رهنما
استخراج هوشمند مرز فراداده و متن در پایان‌نامه‌های فارسی با رویکرد BA_SVM

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1159-1179

10.52547/jipm.36.4.1159

محدثه رهنما؛ سیدمحمدحسین هاشمی‌نژاد؛ جلال‌الدین نصیری