نویسنده = عاصفه عاصمی
مطالعه الگوهای برچسب‌گذاری کاربران به مقالات مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در شبکه‌های اجتماعی علمی

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 109-138

10.35050/JIPM010.2022.015

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ محمد توکلی زاده راوری


واکاوی نظام معنایی گفتمان سازماندهی اطلاعات دیجیتال در برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 781-806

10.35050/JIPM010.2022.296

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی